گیاه البرز
'گیاه البرز'

علف کش گراماکسون ( پاراکوات ) | عرضه انواع علف کش

مرکز پخش سم کشاورزی

علف کش گراماکسون ( پاراکوات ) علف کش گراماکسون | پاراکوات آریا گراماکسون آریا 20% مایع قابل حل در آب Paraquat Aria 20% SL علف کش تماسی و عمومی Contact & Non- selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ گراماکسون علف کشی از گروه بای پریدیلیوم است و از طریق برگ جذب …

توضیحات بیشتر »

کنه کش ارتوس ( فن پیروکسی میت ) | انواع کنه کش

ارتوس ( فن پیروکسی میت )

کنه کش ارتوس ( فن پیروکسی میت ) کنه کش ارتوس فن پیروکسی میت | آریا ارتوس ( فن پیروکسی میت ) آریا 5% سوسپانسیون Fenpyroximate Aria 5% SC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ ارتوس کنه کشی …

توضیحات بیشتر »

کنه کش اومایت ( پروپارژیت ) | فروش انواع کنه کش

کنه کش اومایت ( پروپارژیت )

کنه کش اومایت ( پروپارژیت ) کنه کش اومایت |‌ پروپارژیت آریا اومایت ( پروپارژیت ) آریا 57% مایع امولسیون شونده Propargite Aria 57% EC کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی Non-systemic Acaricide With Contact Action مدیریت کاربرد: ⦁ اومایت کنه کشی از گروه سولفیت ها است و دارای …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش الوزان ( سولفور ) | فروش انواع قارچ کش و حشره کش

قارچ کش الوزان ( سولفور )

قارچ کش الوزان ( سولفور ) قارچ کش الوزان ( سولفور ) ۸۰٪ آریا الوزان ( سولفور ) آریا 80 % پودر قابل انتشار در آب Sulfur Aria 80% DF قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک و تماسی با اثر حفاظتی و تدخینی Non-systemic & Contact Fungicide and Bactericide …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دورسبان ( کلرپیریفوس ) | فروش انواع آفت کش

حشره کش دورسبان ( کلرپیریفوس )

حشره کش دورسبان ( کلرپیریفوس ) حشره کش دورسبان دورسبان ( کلرپیریفوس ) آریا 40.8% مایع امولسیون شونده Chlorpyrifos Aria 40.8% EC حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تدخینی Non-systemic Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach & Fumigant Action مدیریت کاربرد: ⦁ دورسبان حشره کشی …

توضیحات بیشتر »

حشره کش سومیسیدین (فن والریت) | فروش انواع سموم باغ داری

پخش عمده سم کشاورزی

حشره کش سومیسیدین (والریت) حشره کش سومیسیدین سومیسیدین آریا 20% مایع امولسیون شونده Fenvalerate Aria 20% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-Systemic Insecticide/ Acaricide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: ⦁ سومیسیدین حشره کشی از گروه پایروتروئیدهای مصنوعی می باشد. ⦁ سومیسیدین سریع الاثر، …

توضیحات بیشتر »